Outsourcing pracowników

Jak działa agencja pracy 4Foreigners?

1

Telefonicznie lub mailowo podajemy wstępną informację o warunkach współpracy

2

Na spotkaniu przedstawicieli obu stron ustalamy szczegóły współpracy

3

Podpisujemy umowę outsourcingową

4

W umówionym terminie dostarczamy pracowników przygotowanych do wykonywania zleconych czynności

5

Rozliczamy projekt na podstawie wystawionych raportów godzin pracowników fakturą VAT

Zalety współpracy z agencją pracy 4Foreigners

Efektywność​

Dzięki wypracowanej bazie Pracowników działamy szybko i skutecznie. Dążymy do maksymalnego skracania czasu od zgłoszenia Klienta do pierwszego dnia pracy nowego pracownika. Działamy elastycznie korzystając z umów zlecenie, dzięki czemu dopasowujemy ilość i strukturę pracowników do zmieniającego się tempa pracy firmy Klienta.

Oszczędność

Cena usługi rekrutacyjnej jest niższa niż utrzymanie pracownika odpowiedzialnego za rekrutacje w firmie. W cenie zawarte są wszelkie koszty takie jak: najem i użytkowanie powierzchni biurowej dla działu kadr, zakup aktualnej bazy wiedzy, ustawodawstwa, szkolenia w celu działania zgodnie obecnie obowiązującymi przepisami prawa, a także dodatkowymi kosztami ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników działu kadr, które przy obecnym tempie zmian jest niezbędne.

Odpowiedzialność

Pracownik delegowany do firmy naszego Klienta przez cały okres zatrudnienia pozostaje pracownikiem agencji, bez względu na faktyczne miejsce wykonywania pracy. Oznacza to, że wszystkie zagadnienia i sprawy dotyczące pracownika, określone w przepisach Kodeksu Pracy i innych przepisach prawa w tym i odpowiedzialność prawną przed Państwowymi instytucjami kontroli (ZUS, PIP, US i in.) przejmujemy my. W efekcie klient otrzymuje pracownika bez zbędnych obowiązków.