Outsourcing pracowników


Jak to działa?

 • Telefonicznie lub mailowo podajemy wstępną informację o warunkach współpracy

 • Na spotkaniu przedstawicieli obu stron ustalamy szczegóły współpracy

 • Podpisujemy umowę outsourcingową

 • W umówionym terminie dostarczamy pracowników całkiem przygotowanych do wykonywania zleconych czynności

 • Rozliczamy projekt na podstawie wystawionych raportów godzin pracowników fakturą VAT


Oferta dla klienta

Specjalizujemy się w świadczeniu usług w zakresie leasingu pracowników z Ukrainy, Białorusi i innych krajów Europy Wschodniej. Nasi doświadczeni koordynatory prowadzą skuteczną politykę opieki i kontroli każdego pracownika, dbając o wysokim poziomie warunków zakwaterowania, bezpieczeństwa i komunikacji , co znacznie ułatwia proces adaptacji pracownika do życia i efektywnej pracy w Polsce. Dbałość o każdego klienta i rzetelność w wykonywaniu postawionych zadań – to nasza przewaga nad konkurentami. Cel naszej pracy polega na ułatwianiu czasochłonnego procesu rekrutacji dla klientów i wyeliminowaniu zbędnych wydatków.

Każdemu klientowi oferujemy kompleksowe rozwiązanie, właśnie dla tego wykonujemy szeroki zasięg usług:

 • Rekrutacja pracowników bezpośrednio na agencję 4Foreigners

 • Zakwaterowanie na komfortowych mieszkaniach

 • Wszystkie kwestie związane z legalizacją pobytu

 • Uzyskanie zezwoleń do pracy

 • Badania lekarskie, BHP, kontrola ważności dokumentów

 • Obsługa kadrowo-placowa:

  - przygotowywanie umów i dokumentów pracowniczych - administrowanie teczkami pracowniczymi - całościowa obsługa w ZUS pracowników - reprezentowanie klienta pod czas kontroli - kompletna sprawozdawczość do GUS i PUP - naliczanie wynagrodzeń dla każdej osoby - przygotowywanie informacji dla osób zatrudnionych

 • Nadzór i opieka pracowników przez koordynatora w językach: ukraińskim, rosyjskim, angielskim

 • Szybkie przekazywanie informacji dotyczących pracowników na zapotrzebowanie klienta

 • Wyposażenie pracowników tymczasowych w odzież i obuwie robocze

 • Tłumaczenie dokumentów i szkoleń na zapotrzebowanie klienta


Zalety współpracy

Efektywność

Dzięki wypracowanej bazie pracowników działamy szybko, maksymalnie skracając czas od zgłoszenia klienta do wyjścia pracownika na robocze miejsce. Dzięki podpisaniu umów zlecenia z pracownikami, mamy elastyczność odnośnie zmieniającego się tempu działania firmy klienta. Więc zawszy możemy zmniejszyć lub zwiększyć ilość delegowanych pracowników

Oszczędność

Cena usługi rekrutacyjnej jest niższa niż przy utrzymywania wewnętrznej osoby odpowiedzialnej za rekrutacje w firmie. Koszty związane z najmem i użytkowaniem powierzchni biurowej dla działu kadr, zakupem aktualnej bazy wiedzy, ustawodawstwa, poszukiwaniem szkoleń w celu działania zgodnie obecnie obowiązujących przepisów prawa, a także dodatkowe koszty ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników działu kadr, które przy obecnym tempie zmian jest niezbędne, są po naszej stronie

Odpowiedzialność

Pracownik delegowany do Państwa firmy przez cały okres zatrudnienia pozostaje pracownikiem agencji, bez względu na faktyczne miejsce wykonywania pracy. Oznacza to, że wszystkie zagadnienia i sprawy dotyczące pracownika, określone w przepisach Kodeksu Pracy i innych przepisach prawa w tym i odpowiedzialność prawną przed Państwowymi instytucjami kontroli (ZUS, PIP, US i in.) przejmujemy my. W efekcie klient otrzymuje pracownika bez zbędnych obowiązków. Jest to bardzo ważny powód dla korzystania z naszych usług .