Opis działalności


Biuro Obsługi Cudzoziemców 4Foreigners specjalizuje się w pomocy cudzoziemcom w załatwianiu wszelkich urzędowych formalności związanych z ich pobytem pobytem w Polsce oraz w obsłudze pracodawców, chcących zatrudnić obywateli państw trzecich na terytorium RP. Działamy jako pełnomocnicy przed organami administracji publicznej, oferując profesjonalną pomoc z zakresu ustawy o cudzoziemcach i aktów uzupełniających. Towarzyszymy cudzoziemcom na każdym etapie ich procesu legalizacji.

Pomagamy w uzyskiwaniu pobytów czasowych, zezwoleń na pracę, pobytów stałych, zaproszeń oraz obywatelstwa polskiego, sporządzaniu wszelkich pism urzędowych. Reprezentujemy cudzoziemców w urzędach wojewódzkich, przed Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców oraz pracodawców przed powiatowymi urzędami pracy Umiejętne zastosowanie przepisów prawa dotyczącego pobytu cudzoziemców na terytorium RP pozwala nam na zapewnieniu właściwej pomocy naszym klientom i znalezieniu najlepszego rozwiązania w każdej sytuacji.

Zespół Biura 4Foreigners tworzy wyspecjalizowana kadra – byli pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędów Wojewódzkich, pracownicy agencji zatrudnienia. Cechuje nas zaangażowanie w prowadzone sprawy, indywidualne podejście do każdego klienta oraz rzetelność.

Nasza oferta skierowana jest do obcokrajowców, pracujących na terytorium RP, studentów, firm oraz innych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcom oferujemy stałą obsługę związaną z legalizacją przyszłych pracowników. Naszym celem jest zapewnienie klientom rzetelnego i skutecznego wsparcia.

Usługi

  • legalizacja pobytu (pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE)

  • zezwolenia na pracę

  • rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w Urzędzie Pracy

  • wpis do ewidencji zaproszeń

  • rejestrowanie pobytu obywateli UE

  • uzyskanie polskiego obywatelstwa

  • zakładanie działalności gospodarczej w formie spółek

  • kompleksowa pomoc prawna z zakresu Ustawy o Cudzoziemcach

  • składanie odwołań od wydanych decyzji